Khi import profile lên CDP cần lưu ý gì không?

Import bằng file excel

– File tải lên chỉ cho phép định dạng xlsx. 

– Phải luôn có dòng đầu tiên (tên trường thông tin). 

– Mỗi cột phải đúng định dạng cột đó (VD: Nếu định dạng là Text thì nguyên cột phải set là Text). 

– Mỗi ô 1 giá trị (VD: 1 ô không thể điền 2 email, 2 sđt). 

– Đối với trường ngày sinh, cần tạo đúng format dd/mm/yyyy trên file. 

– Những trường hợp sau sẽ không ghi nhận SĐT: SĐT có dấu cách. 

– Hệ thống hiện mới đang tiếp nhận và xử lý file import xlsx. Người dùng có thể chuyển đổi file CSV sang file xlsx để import vào hệ thống.

– Nếu file excel cần import có nhiều sheet, người dùng cần tách các sheet ra từng file excel riêng và Import vào Mobio.

– Hệ thống cho phép upload dung lượng tối đa 60MB.

* Vui lòng tham khảo file import mẫu trong link sau: Xem Mẫu file import

Import bằng Sao chép & dán dữ liệu

– Nếu nhập đánh máy thủ công, giữa các trường cần cách nhau bằng phím Tab.

– Để xuống dòng, và nhập thông tin cho profile tiếp theo, người dùng lưu ý nhấn phím Enter.

– Ngoài nhập thông tin thủ công, người dùng có thể sử dụng copy & paste để sao chép từ một danh sách khác lên hệ thống.

– Người dùng nên chỉ tạo từ 1000 profile trở xuống khi sử dụng tính năng này.

– Số điện thoại của profile có thể được ghi nhận với các trường hợp đầu số chứa +84, 84, 0 hoặc đầu mất số 0 (VD: +84912345678, 84912345678, 0912345678, 912345678).

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top