Profile định danh là gì?

– Profile: mọi đối tượng/mục tiêu của doanh nghiệp đều đang được xem là profile. Profile được phân thành 2 loại profile định danh và proifle chưa định danh

– Profile định danh: là những profile có ít nhất 1 trường định danh: Số điện thoại, Email, Social ID, Profile ID trên hệ thống ngoài, Giấy tờ định danh (CCCD, CMND, Giấy phép lái xe, Hộ chiếu), CIF (trường dữ liệu được dùng bởi Ngân hàng).

– Profile chưa định danh: là những profile không có trường định danh.

 

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top