Làm thế nào để hợp nhất nhiều profile đa kênh của cùng 1 khách hàng?

Để hệ thống hợp nhất profile, những profile bị ghi nhận riêng lẻ bắt buộc phải có 1 trong các trường thông tin sau trùng nhau để tiến hành hợp nhất: số điện thoại, email, giấy tờ định danh, CIF (trường dữ liệu của ngân hàng). Tùy vào đặc thù của doanh nghiệp, hệ thống có thể hợp nhất dựa trên một số trường thông tin khác như app ID, số CMND, …

Cụ thể, khi muốn hợp nhất profile trên mạng xã hội với profile sẵn có trên hệ thống, doanh nghiệp cần phải triển khai các chương trình khuyến khích khách hàng cung cấp email và số điện thoại trên bình luận, tin nhắn MXH, điền lead form. Hệ thống Mobio sẽ tự động ghi nhận và hợp nhất profile của khách hàng có số điện thoại, email trùng nhau.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top