Làm thế nào để tôi biết được những email nào trong dữ liệu Profile của mình bị hard-bounce, soft-bounce…?

Bounce rate trong Email Marketing là tỷ lệ email bị hỏng. Email hỏng là các email trả lại cho người gửi, có thể vì địa chỉ người nhận không tồn tại hoặc không hoạt động… Các Server gửi email uy tín trên thế giới như Amazon, Sendgrid hay Mailchimp… đều từ chối cung cấp dịch vụ cho các đơn vị có tỷ lệ Bounce vượt quá 5%. Vượt qua con số này, nhất định người dùng cần xem xét lại dữ liệu data email của mình.

Về cơ bản, Email Bounce rate được chia thành 2 loại là hard-bounce và soft-bounce: 

  • Email hard-bounce: là các email không tồn tại, bị khoá hoặc bị sai địa chỉ hoặc đang cài đặt chế độ từ chối nhận email từ các server gửi email hàng loạt (Unsubscribe). 
  • Email soft-bounce: là những email đang bị đầy dung lượng, máy chủ email quá tải, không hoạt động hoặc email quá lớn, nội dung quá nặng.

Hiện tại trên hệ thống Mobio, người dùng hoàn toàn có thể xem và kiểm soát dữ liệu email của mình bằng cách sử dụng bộ lọc E-mail có lịch sử gửi lỗi

Để truy cập vào bộ lọc E-mail có lịch sử gửi lỗi người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Truy cập vào Menu CDP → Profiles, click chọn Profiles → Lọc Profiles

Bước 2: Ở nhóm điều kiện Thông tin chung → chọn E-mail có lịch sử gửi lỗi 

Tại đây, hệ thống sẽ hiển thị những Email bounce có kết quả do Mail Server trả về:

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top