Sao lại có tag hành vi màu xanh lá, và tag hành vi màu xanh dương? Hai loại tag có gì khác nhau?
  • Tag hành vi có màu xanh dương là tag được gắn đến từ hệ thống (tương tác với thông điệp MKT, submit landing page, tương tác với bài viết MXH). Tag một khi được gắn sẽ không thể gỡ đi được nữa.
  • Tag hành vi có màu xanh lá là tag được được gắn khi import file bởi người dùng hoặc một cách thủ công bởi người dùng bằng cách truy cập vào phần chỉnh sửa profile. Tag màu xanh lá có thể gỡ được sau khi gắn.
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top