Nếu muốn lưu trữ dữ liệu POS trên hệ thống nhưng gặp khó khăn trong việc tích hợp với Mobio thì nên giải quyết thế nào?

Nhóm Profile giúp doanh nghiệp phân loại tệp khách hàng dễ dàng hơn.

Các doanh nghiệp khi tích hợp hệ thống máy POS với Mobio sẽ có thể quản lý dữ liệu giao dịch real-time, triển khai các chiến dịch Marketing dựa trên giao dịch của khách hàng, theo dõi kết quả chuyển đổi của khách hàng (tương tác với thông điệp, sử dụng voucher) ngay trên Mobio.

Tuy nhiên, khi tích hợp hệ thống POS với Mobio, doanh nghiệp có thể gặp một số trở ngại như hệ thống máy POS thuộc thế hệ cũ không hỗ trợ tích hợp với bên thứ 3 hay các trở ngại về kỹ thuật và chi phí khác.

Khi gặp trường hợp này, doanh nghiệp có thể cân nhắc hai phương án: 

Phương án 1: Nâng cấp hệ thống máy POS sang dòng mới hơn hoặc sử dụng POS của đối tác của Mobio đã được kết nối API sẵn với Mobio.

Phương án 2: Xuất file excel dữ liệu từ POS (cuối mỗi tuần/tháng/quý) và nhập file vào hệ thống Mobio.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top