Khi nào dữ liệu khách hàng sẽ được tự động hợp nhất?

Trường hợp có 2, 3 trường định danh trở lên

Đối với profile khách hàng có 2,3 trường định danh trở lên (SĐT, Email, giấy tờ định danh, CIF) trùng lặp với profile sẵn có trên hệ thống. Hệ thống sẽ tự động hợp nhất profile.

Trường hợp chỉ có 1 trường định danh

Còn với các profile chỉ có 1 trường định danh trùng lặp với profile sẵn có, mà profile sẵn có này có khoảng 2,3 trường định danh khác, hệ thống sẽ đề xuất hợp nhất profile.

Người dùng sẽ phải truy cập vào hệ thống và xét duyệt hợp nhất profile. AI sẽ dựa vào hành vi hợp nhất của quản trị viên để cải thiện đề xuất hợp nhất cho những lần sắp tới.

image-zoom
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top